Itek Air

  • Itek Air एक एयरलाइन आहे ज्या किरगिस्तानमध्ये आधारित आहे. हेच 1999 मध्ये स्थापित केले आहे आणि योजित आंतरराष्ट्रीय व घरेलु प्रवासी सेवा चालवते. या एयरलाइनची Boeing आणि McDonnell Douglas अडचण संचालित होती. परंतु, 2008 मध्ये Itek Air चा परवाना सुरक्षितता अभिप्रेत असायला नुसताच स्थगित करण्यात आला आणि नंतर 2010 मध्ये ती नोंद रद्द केली गेली. लॉकबंधीनंतर एयरलाइन संचालन थांबलं आहे आणि आता सेवेत नाही.
Itek Air