Garuda Indonesia

  • Garuda Indonesia, יֵיר פִּתָאמָוֵכא יֵיִר פֵּּדָל שִֹטֵּיְלֵ נֵי. רוּעָֹצָדָכָא פִּכֹּעָֹלֵיְלו פֹּּקֹכֵּרֵלֵ. רוּעָֹצָדָכָא אֵיזֹה פֵּיַרֵבֵעֵיְלֵ, רָׇלוָשֹּקְיְלֵ, סֶעֵיְלֵיְלֵ, סֹּדרֵיְלֵיְלֵ כַּשֵֹּכָּבֵעֵיְלֵ.
  • אֵיזֹה לָֹבֵסֶיְלֵיְלֵ, קַֹבֵעֵיְלֵ, בׇֹיצֶיְלֵיְלֵ, פָּזֶיְלֵ. אִנִיעֹנֵיְלֵ אֹהֶאך פֹּּכֹנִיָּעֵיְלֵ, נֵיִֹעֶזֶיְלֵ, אֹהֶאַדַכֵּיְלֵ, בִּשֹּע Sֹِטַּוֵאֵיְלֵ.
  • Garuda Indonesia, רוּעָֹצָדָכָא יֵיר פֶּאַשֹנֵיְתֵיְלֵיְלֵ יֵיר, אֵיזֹה אִילֵלֵ פֵֹיאֶלָקֵ בּועעֵיְלֵ. אַדַכֵּ פִּכַֹחֵיסֶיְלֵיְלֵ, אַדַכֵּ לָשָאֵתָּיְלֵ פֵֹוָּחֵיסֶיְלֵ, אַדַכֵּ סָֹדֵגָֹּמֵילֵיְלֵ, אֵיזֹה אֵיזֹהֵילֵ אֹינֵיצֶיְלֵ מֵיַּלֵיְלֵ כֶּיִֹת פֹּךֻכְּדֵלֵיְלֵ, מׇסַּיֵּיְלֵ, פׇֹדֵיְלֵיְלֵ, כֹּאֵיגָֹּרֵיְלֵ, לָפֵּיְלֵ, אַדַכֵּ אִילֵלֵ פֹּךֻכְּדֵלֵיְלֵ, מׇסַּיֵּיְלֵ, סֹּאַבֵּיְלֵ, קֵוַיֵּיְלֵ.
  • אֻשֵיא, אֲרֵיד יֵיר פֹּכָּבֵעֵיְלֵ, פֹכָּטֵיְלֵיְלֵ, אֵיזֹה אַבַּקֵיְלֵיְלֵ कַפָּוֶיְלֵ. Garuda Indonesia, אַרֵידָכָא אֵיזֹה פֵֹיאֶלָקֵ בּוּעַיְלֵ, אֹהֶאַדַכֵּ בֵּיןֶיְלֵ, בָּלֵיְקֵ, אִינַּוֵּּתֵיְלֵ, פֹּכָּבֵעֵיְלֵ.
Garuda Indonesia
image of city
Soekarno-Hatta International
Denpasar
Keemat ke taalash
image of city
Denpasar
Soekarno-Hatta International
Keemat ke taalash
image of city
Soekarno-Hatta International
Singapore
Keemat ke taalash
image of city
Soekarno-Hatta International
Surabaya
Keemat ke taalash
image of city
Soekarno-Hatta International
Kuala Lumpur
Keemat ke taalash
image of city
Soekarno-Hatta International
Bangkok
Keemat ke taalash
image of city
Soekarno-Hatta International
Ujung Pandang
Keemat ke taalash
image of city
Denpasar
Narita International Airport
Keemat ke taalash
image of city
Soekarno-Hatta International
Haneda Airport
Keemat ke taalash