Centralwings

  • Centralwings एक किमाती विमानसेवा आह। तींची मुख्य शाखा पोलंडवर स्थित आहे. ही लाटिश पोलीश विमानसेवेची उपक्रमपद्धती आहे आणि पोलंडमधील विविध शहरांबाहेरच्या विमानप्रवासाची संचालन करते, मुख्यतः यूरोप आणि उत्तर आफ्रिकेतील लोकप्रिय अवकाश गडउंडींसाठी. विमानसेवा 2009 मध्ये संघटित झाली आहे कारण त्याच्या मुख्य कंपनीने आपल्याला आर्थिक किठाणींचे वाटप केले.
Centralwings