Austrian Airlines

  • Austrian Airlines su Austria chi flag carrier airline ae. Aas headquaeter chu Vienna ti, ae hub Vienna International Airport tal ne chalaavun. Ae airline Lufthansa Groupas part banun chu, te ae Star Alliance which aaesamunh part banun. 1957 ti sthapit zayi, Austrian Airlines nun chu 130 thavan taqqadi destinationasi ti raaz karun chu, Central and Eastern Europe, Middle East, te Asia ti nishchey karanun. Ae airline Pohru booj chu Airbus te Boeing aircraftanun mixus aepun fleetas, yeth ae short-haul te long-haul flights prathaakhun chukinun. Austrian Airlinesuni chhuyi baekarari pratha te moolyazai kakhanun chu.
Austrian Airlines
image of city
Frankfurt
Vienna
Keemat ke taalash
image of city
Vienna
Frankfurt
Keemat ke taalash
image of city
Vienna
Munich
Keemat ke taalash
image of city
Vienna
Warsaw
Keemat ke taalash
image of city
Vienna
Zurich
Keemat ke taalash
image of city
Vienna
Charles De Gaulle
Keemat ke taalash
image of city
Vienna
Milano Malpensa
Keemat ke taalash
image of city
Vienna
Belgrade
Keemat ke taalash
image of city
Vienna
Berlin
Keemat ke taalash