ATUR

  • ATUR (Association Transports Urbains Regionaux) एक हवाई यात्रा विभाग नईं, परन्तु फ्रांसीसी एक संगठन आह जी शहरी आणि क्षेत्रीय परिवहनाच्या सेवांवर केंद्रित आहे. त्याच्या उद्दिष्टेने, ATUR फ्रांसमध्ये सार्वजनिक वाहतूक सेवांचे प्रोत्साहन आणि विकास करण्यासाठी सक्रिय आहे, विशेषतः शहरी आणि परिशील घटक क्षेत्रांचे. ATUR लोकल प्रशासनांसह, वाहतूक ऑपरेटरांसह आणि इतर स्थाकीय सामर्थ्यांसह घनसंदेशी कार्य करतो ज्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक प्रणालींची प्रवृत्ति आणि प्रभावकार्यता सुधारण्याची प्रयत्न करतो
ATUR