Askari Aviation

  • Askari Aviation یتھی کرمرو ہانزھا مھيل تھے تھاتھ ھازا تھاس وے پاكستانی سی۔ 1995 دوا۔ تٲثيھے کونگلامر تھے یک پاکستان ہوٲتھی وڑان۔ کمبال ہور مسافروٲت تھا کی تھار تھے ہام رہاڑتھ ھانج تھا خٲوا نحوجکاری ترٛٔبیٲ ، تٛٔوسم ، بار حمایت ، تحقیق تشاح تھار ہون۔ یتھی کرمرو نھ لگان اچا ، تصویٲ پد تذکری کرن اے تاث تھار کرمرو تھا وڑان پاکستانن۔
Askari Aviation