Air Caledonie International

  • Air Caledonie International ॲयर कैल्डोनी इन्टरनेशनल बौटिक ॲयरलाइन अस्तु न्यू कैलिडोनिया, दक्षिणी प्रशांत परत, फ्रेंच आप्रवासी इलाका अस्तु। इस एअरलाइन अनुसूचित चलावा विविध नंगरों को में जा कि प्राप्त सेवाएं अस्तु यांत्रिक, न्यू दीली, फीजी, वनुअतु, वलिस आणि फुटुना आणि फ्रेंच पॉलिनेशिया, देत अस्तु। इस चलंत ॲयरलाइन आरू नवमेला ल प‍डोउ मेज ला ट़ॉंटॉआ आंतर्राष्ट्रीय विमानतळेल(विमानबंदर)ची आधारिति अस्त न्यूमिआ, न्यू कैलिडोनियाची राजधानी शहर तो। Air Caledonie International ॲयर कैलिडोनी इन्टरनेशनल आरू मालमत्तेवाच्या आणि व्यावसायिक वर्ग उद्यानांनी तयार केलेल्या विमानांप्रमाणें प्रतिष्ठा करणाऱ्या आणि एक आरामदायक आणि आनंदाकर यात्रा अनुभवाच्या खात्रीस विनंतीसाठी विविधतेस व प्रमाणेवरील सेवा आपल्याला आपल्या प्रामुख क्षेत्राला उपयुक्त आणि सक्षम घोषणा करतो .
Air Caledonie International
image of city
Sydney
Noumea
Keemat ke taalash
image of city
Noumea
Narita International Airport
Keemat ke taalash
image of city
Noumea
Sydney
Keemat ke taalash
image of city
Noumea
Auckland
Keemat ke taalash
image of city
Noumea
Singapore
Keemat ke taalash
image of city
Noumea
Brisbane
Keemat ke taalash
image of city
Zurich
Geneva
Keemat ke taalash
image of city
Noumea
Nadi
Keemat ke taalash
image of city
Geneva
Zurich
Keemat ke taalash