Aeronorte

  • Aeronorte नॉर्दन ब्राजील वासेद विमानपती आह। यिह वर्ष 1976 मेरीद तिफांत आह अन तळिस कश्मीर प्रभागमाते द्वितीए उडेरी सोदी आह. Aeronorte ब्राजीलची उत्तरी प्रान्ते ज्याने जण द्राव्यमानस्थल प्रवस्तुसन सेवा साते कायम केली आह, ज्यात सडकादर जाण्याची प्रवशांचकता कमी आह. यांनी सिस्ना करावन चे एक लघु विमान टाळी ठरविले आहे, ज्याची मदते यिया मार्गांवर फ्लाईट चालवायला केले जाते. Aeronorte या क्षेत्रात स्थानीय गोठांनी, व्यापारांनी व पर्यटकांनी मिळविणार्या झोनांसाठी नियमित विमान व संकीर्ण सेवा उपलब्ध करवतो.
Aeronorte