ABSA - Aerolinhas Brasileiras

  • ABSA - एरोलिन्हास ब्रासिलियास ब्राजिल राज मुआविय थवुंढु वे। इस 1995 अड्ढु अस्थापित थये, ते दु दक्षिण आफ्रीका हवाई अड्डे ग्रुपचेची एक गायू आहे। ये नेय्षनल आनि आन्तर्राष्ट्रिय h े गायू p l े एयरक्रेन द्वारे विंगतु वितींबंदी, वजास्थापनाधिष्ठित वस्त्राएं, औषधाएँ। एनालईय वुयु श महग्गयस्थापनाएं, ईयरक्रेन आयरक्रेनज वोलेका उड्डान spli I द्वारे ती चलस्थान at गुअरुल्होस आंतर्राष्ट्रिय एरपोर्यो l एण थये शये p, ब्राजीलशिअति।
ABSA - Aerolinhas Brasileiras